top of page

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV

Enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. 

Brezplačni program se izvaja za tujce, državljane tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. 


Programi do 180 ur so namenjeni državljanom tretjih držav:

  • ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v R Sloveniji,

  • ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta,

  • ki so družinski člani državljanov tretjih držav z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine,

  • ki so družinski člani državljanov Republike Slovenije ali državljanov Evropskega gospodarskega prostora in v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana.

 

Če ste program obiskovali najmanj 80 % ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni. 


Program se za posameznika izvaja v obsegu ur, ki ga določi pristojna upravna enota na podlagi Uredbe o integraciji tujcev, in sicer: 180 ur in 60 ur ter 120 ur za tiste udeležence, ki so že opravili 60-urni tečaj na podlagi omenjene uredbe.


Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP, upravna enota pa vam bo, če izpolnjujete pogoje, izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu. 


Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu, na številki: 02/578-91-94.

bottom of page