top of page

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Leta 2006 smo se vključili v projekt Andragoškega centra Slovenije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. V okviru projekta smo določili naše vrednote, vizijo in poslanstvo, ki so postali smernice našega dela na področju izobraževanja odraslih.

NAŠE POSLANSTVO

Zaposleni na Ljudski univerzi Lendava želimo odrasle prepričati v moč znanja in jim s tem dvigniti kakovost življenja, ob tem pa naše delo opravljati kar se da kakovostno in profesionalno. Naš uspeh je odvisen od uspeha naših uporabnikov. Mi delamo z ljudmi za ljudi.

 

NAŠA VIZIJA

V prihodnosti želimo utrditi našo vlogo na področju izobraževanja odraslih v regiji, predvsem s pomočjo domačih in tujih partnerjev, s katerimi sodelujemo pri različnih projektih ter s širjenjem že obstoječe izobraževalne ponudbe.

NAŠE VREDNOTE

Pri delu na Ljudski univerzi Lendava zaposleni uresničujemo naslednje vrednote:

  • kakovost,

  • prijaznost,

  • posluh,

  • prilagodljivost in

  • profesionalnost.

bottom of page