top of page

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE

Neformalno izobraževanje zajema različne oblike izobraževanja, in sicer seminarje, tečaje, predavanja, delavnice, organizirano samostojno učenje in druge priznane vrste učenja.

Neformalno izobraževanje oziroma je pomembna oblika izobraževanja, predvsem za odraslo populacijo, saj je osredotočena na učečo se osebo ter na znanja, ki jih lahko oseba pridobi iz izkušenj. Neformalno izobraževanje zajema različne oblike izobraževanja, in sicer seminarje, tečaje, predavanja, delavnice, organizirano samostojno učenje in druge priznane vrste učenja. Programi neformalnega izobraževanja so pogosto usmerjeni v pridobitev specifičnega znanja. Ena izmed pomembnejših značilnosti neformalnega izobraževanja je njegova variabilnost, saj je zelo raznoliko in se prilagaja zmožnostim posameznikov in družbe. Ob zaključku neformalnega programa izobraževanja ali usposabljanja si pridobite potrdilo, na katerem so popisane kompetence, ki ste si jih tekom programa pridobili.

bottom of page