top of page

JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE

»Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.«

Nekaj razlogov za učenje tujih jezikov:

  • potovanja, da lahko spoznavamo nove kraje in ljudi ter njihove navade in običaje,

  • navezovanje poslovnih stikov s tujimi partnerji,

  • sorodniki ali prijatelji v tujini,

  • lažja zaposlitev v tujini in napredovanje na poslovnem področju,

  • izboljšanje ocene v šoli ali študij v tujini,

  • izpolnitev dolgoletne želje po učenju tujega jezika in

  • osebni izziv, saj star slovenski pregovor pravi: »Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.«

 

Znanje tujih jezikov je pomembno, zato se nam pridružite na jezikovnih tečajih, na katerih lahko osvežite znanje jezika, ga nadgradite, da bo vaša komunikacija še uspešnejša ali pa se odločite za kakšen nov jezikovni izziv. Z izkušenimi predavatelji boste v sproščenem vzdušju in majhnih skupinah sistematično pridobivali znanje jezika in razvijali jezikovne spretnosti od govorno izražanje, preko slušnega razumevanja in pisnega izražanja do bralnega razumevanja. Ob tem boste spoznavali slovnične strukture ter kulturne značilnosti dežel, kjer govorijo posamezni tuji jezik. Na naših jezikovnih tečajih je poudarek predvsem na praktični uporabi jezika in prilagajanju udeležencem.

Vsi tečaji potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času, pri izvajanju pa se skušamo kar se da prilagoditi našim udeležencem. Po uspešnem zaključku tečaja dobite potrdilo o opravljenem tečaju z opisom pridobljenega znanja.

bottom of page