top of page

FRANCOSKI, ITALIJANSKI, ŠPANSKI in RUSKI JEZIK

"Meglio tardi che mai."

60-urne tečaje francoščine, italijanščine, španščine ali ruščine izvajamo na 1. in 2. stopnji oz. na ravni A1 in A2 po skupnem evropskem jezikovnem okviru. Namenjeni so udeležencem, ki se s temi tujimi jeziki prvič srečujejo in tistim, ki že imajo nekaj jezikovnega znanja. Poudarek je na osnovnih slovničnih pravilih, branju, slušnem in pisnem sporazumevanju ter razgovoru v tujem jeziku o temah iz vsakdanjega življenja.

 

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu, na številki: 02/578-91-94.

bottom of page