top of page

MADŽARSKI JEZIK ZA ODRASLE

Tečaji madžarskega jezika se izvajajo po javno veljavnem programu Madžarščina za odrasle. Na Ljudski univerzi Lendava izvajamo tečaje v skupnem obsegu 450 ur. Vsak posamezni tečaj od začetne stopnje do 4. nadaljevalne stopnje zajema ravni od A1 do B2 po skupnem evropskem jezikovnem okviru.

 

Po opravljenem 280-urnem jezikovnem izobraževanju se lahko opravlja izpit iz madžarskega jezika na osnovni ravni, po opravljenem 450-urnem jezikovnem izobraževanju pa se lahko opravlja izpit iz madžarskega jezika na višji ravni. Izpite iz madžarskega jezika opravljamo pod okriljem Državnega izpitnega centra, interesentom pa nudimo tudi konzultacije pred izpitom.

 

Izpitni roki za opravljanje izpita na osnovni in višji ravni iz znanja madžarskega jezika so objavljeni v koledarju.

 

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu,

na številki: 02/578-91-94.

bottom of page