top of page

Dobrodošli na
Ljudski univerzi Lendava

rahela2.jpg

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, je javni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava (Uradni list Republike Slovenije 49/2022), prvi vpis v sodni register pa je zabeležen 22.12.1959, in sicer je bil zavod za izobraževanje odraslih in mladine takrat vpisan vanj kot Delavska univerza Lendava. V 60-letih delovanja se je zavod preoblikoval v sodobno izobraževalno središče, ki nudi občanom občin na območju UE Lendava različne možnosti pridobivanja tako formalnih kot neformalnih znanj.

Ljudska univerza Lendava je bila ustanovljena z namenom, da zagotovi občanom možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja. V različne oblike izobraževanja se lahko vključujejo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in starejši, v tretjem življenjskem obdobju.

 

Naša dejavnost zajema bogato ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino v obliki zanimivih in privlačnih programov učenja in usposabljanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji. Vse oblike izobraževanja potekajo v prijetnem in sodobno opremljenem učnem okolju in ob pomoči prijaznih usposobljenih svetovalcev.

Svojo strokovnost in kakovost že vrsto let potrjujemo z vključenostjo in aktivnim sodelovanjem v lokalnih partnerskih, nacionalnih ter mednarodnih projektih na področju izobraževanja.

RAhela_podpis_jpg-01.jpg

Rahela Hojnik Kelenc

direktorica

Zaposleni

rahela2.jpg
Rahela Hojnik Kelenc

direktorica

email: rahela.hojnik@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 90

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Huso Jusić

strokovni sodelavec

email: jusic.huso@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 92

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Alja Hajdinjak

strokovna sodelavka

email: alja.hajdinjak@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 97

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Judita Horvat

email: judita@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 92

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Sonja Feher

organizatorka izobraževanj odraslih

email: sonja.f@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 94

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Nataša Horvat

strokovna sodelavka -

romska aktivatorka

email: natasa.h@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 97

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Laura Kovač

strokovna sodelavka

email: laura.kovac@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 97

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Dragica Smej

strokovni sodelavec

email: dragica.s@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 98

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Sven Sarjaš

strokovni sodelavec

email: sven.sarjas@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 92

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Sebastjan Krajnc

strokovni sodelavec

email: sebastjan.krajnc@lulendava.si

Tel: +386 (2) 578 91 97

Logotip_vector_white_kvadrat_edited_edit
Majda Baligač

strokovna sodelavka​

email: baligacmajda@gmail.com

Tel: +386 (2) 578 91 96

bottom of page