top of page

NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC/OSKRBOVALKA NA DOMU

Program je primeren za vse, ki izvajate ali boste izvajali pomoč na domu. 

Obvezen je za vse, ki se želite vključiti v postopek certificiranja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na domu. 

Posamezne module priporočamo tudi tistim, ki negujejo svoje bližnje in bi želeli izvedeti več o osebni oskrbi, demenci, prvi pomoči ali o zdravem in dietnem prehranjevanju.

NAZIV USPOSABLJANJA: 

Priprave na potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 

150 andragoških ur, ki so razdeljene na teoretični in praktični del izobraževanja.

ZNANJA, KI SI JIH PRIDOBITE Z VKLJUČITVIJO V PROGRAM: 

 • Sodelovanje pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže.

 • Ravnanje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.

 • Prepoznavanje potrebe uporabnika in spremljanje njegovega počutja.

 • Sodelovanje s koordinatorjem pri pripravi individualnega načrta, tedenskega in mesečnega programa dela ter pri reševanju uporabnikovih težav.

 • Sodelovanje s koordinatorjem pri dopolnjevanju programa socialne oskrbe.

 • Obveščanje koordinatorja o uporabnikovem počutju in o spremembah pri uporabniku. Spodbujanje uporabnika k ohranjanju samostojnosti in pomoč pri vključevanju v okolje.

 • Komuniciranje z uporabnikom.

 • Pomoč uporabniku pri uporabi pripomočkov za čiščenje.

 • Izvajanje osebne oskrbe uporabnika.

 • Izvajanje gospodinjske pomoči.

 • Zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi.

LOKACIJE IZVAJANJA USPOSABLJANJA:

Teoretični del usposabljanja se izvaja na Ljudski univerzi Lendava. Praktični del usposabljanja se izvaja v domovih za starejše občane v Pomurju, pri čemer se trudimo, da našim udeležencem omogočimo opravljanje praktičnega dela usposabljanja kar najbližje domu.

ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA:

Predavanja potekajo v dopoldanskem ali popoldanskem času, odvisno od udeležencev, ki usposabljanje obiskujejo. Praktični del usposabljanja organiziramo po predhodnem dogovoru z vsakim udeležencem.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:

Dokončana osnovna šola ter vsaj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj eno leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih ali oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje), opravljen zdravniški pregled.

POGOJI ZA DOKONČANJE:

Za udeležence, ki se bodo vključili v postopek za pridobitev  certifikata NPK Socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na domu, je obvezna prisotnost na vseh modulih. Uspešno morajo opraviti tudi praktično in teoretično preverjanje znanja.

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK PRIDOBITVE NPK (CERTIFICIRANJE):

 • Uspešno zaključen program za izvajalce socialne oskrbe na domu, ki ga je izvajalcu predhodno potrdila Socialna zbornica Slovenije,

 • starost vsaj 23 let,

 • končana osnovna šola,

 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje).                                       

top1.png

INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu, na številki: 02/578-91-94.

bottom of page