top of page

NPK RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠA PODJETJA, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE

racunovodja.jpg

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v računovodstvu
Usposabljane poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Računovodja / računovodkinja.

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za pridobitev certifikata NPK in s tem novega poklicnega profila.

NAZIV USPOSABLJANJA: 

Priprave na potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Računovodja/Računovodkinja za manjša podjetja, samostojne podjetnike in zavode.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 

104 andragoške ure, ki so razdeljene na teoretični in praktični del izobraževanja.

ZNANJA, KI SI JIH PRIDOBITE Z VKLJUČITVIJO V PROGRAM: 

  • Sestava različnih računovodskih predračunov in obračunov.

  • Izvajanje računovodskih proučevanj in izdelovanje poročil.

  • Izvajanje računovodskih del v javnem sektorju.

  • Izvajanje računovodskih del v računovodskih servisih.

LOKACIJE IZVAJANJA USPOSABLJANJA:

Tako teoretični kot praktični del izobraževanja se izvajata na sedežu Ljudske univerze Lendava., teoretični del v multimedijski učilnici, praktični del pa v računalniški učilnici na programu, namenjenemu računovodstvu.

ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA:

Predavanja potekajo v popoldanskem času, 2- do 3-krat tedensko.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:

Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba..

POGOJI ZA DOKONČANJE:

Za udeležence, ki se bodo vključili v postopek za pridobitev certifikata NPK, je obvezna prisotnost na vseh modulih. Uspešno morajo opraviti tudi praktično in teoretično preverjanje znanja.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK PRIDOBITVE NPK (CERTIFICIRANJE):

Uspešno zaključeno usposabljanje.

INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu, na številki: 02/578-91-94.

bottom of page