top of page

NPK CEVAR/CEVARKA

Usposabljanje za cevarja/cevarko je primerno za tiste, ki si želijo dela v razgibanem okolju, kjer poleg osnov montiranja elementov cevnih vodov  skrbijo tudi za vzdrževanje in servisiranje vodovodnega sistema.

NAZIV USPOSABLJANJA: 

Priprave na potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije cevar/cevarka.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 

180 andragoških ur, ki so razdeljene na teoretični in praktični del izobraževanja.

ZNANJA, KI SI JIH PRIDOBITE Z VKLJUČITVIJO V PROGRAM: 

 • poznavanje meril in merjenj,

 • branje tehniške dokumentacije,

 • prenos konstrukcij v merilu v naravo,

 • uporaba katalogov standardnih elementov,

 • poznavanje elementov instalacij in vodov,

 • upoštevanje predpisov in standardov v stroki,

 • izdelava popisa potrebnega materiala na podlagi načrta,

 • izdelava in montiranje elementov instalacij in vodov,

 • izvajanje priklopov naprav in zagona sistema,

 • pisanje delovnih poročil,

 • poznavanje postopkov rezanja in spajanja kovinskih in nekovinskih cevi,

 • določanje tehnoloških postopkov obdelave cevi,

 • izbira ustreznih protikorozijskih zaščit elementov instalacij.

LOKACIJE IZVAJANJA USPOSABLJANJA:

Teoretični del usposabljanja se izvaja na Teoretični del izobraževanja (60 ur) se izvaja na sedežu Ljudske univerze Lendava, praktični del izobraževanja (120 ur) se izvaja na terenu.

ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA:

Predavanja potekajo v popoldanskem času, 2- do 3-krat tedensko.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:

Dokončana osnovna šola ter vsaj 5 let izkušenj Poklicna izobrazba tehniške smeri in potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju.

POGOJI ZA DOKONČANJE:

 Za udeležence, ki se bodo vključili v postopek za pridobitev certifikata NPK, je obvezna prisotnost na vseh modulih. Uspešno morajo opraviti tudi praktično in teoretično preverjanje znanja.

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK PRIDOBITVE NPK (CERTIFICIRANJE):

Uspešno zaključeno usposabljanje.                       

cevar.jpg

INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu, na številki: 02/578-91-94.

bottom of page