top of page

GIVE THEM A CHANCE (GEM)

ERASMUS+ Give them a chance!

Akronim projekta: GEM

Trajanje projekta: 1.11.2016 – 31.08.2019

Vodilni partner: Ljudska univerza Lendava

Projektni partnerji: UZOR Orehovica, POU Čakovec, Zveza Romov Slovenije, Amrita OBK Pécs.

 

V okviru projekta Give them a chance (akronim GEM) bomo projektni partnerji iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške pripravili program usposabljanja za učitelje, ki v različnih programih izobraževanja in poklicnega usposabljanja za odrasle poučujejo pripadnike romske etnične manjšine.

Veliko učiteljev, ki poučujejo v naših programih, nima konkretnih izkušenj s poučevanjem odraslih pripadnikov romske etnične manjšine. Noben formalni program izobraževanja, po katerem se izobražujejo bodoči učitelji, ne daje »znanja«, kako poučevati pripadnike različnih ranljivih skupin in ob tem upoštevati vse njihove družbene, socialne in jezikovne specifike. Prav zaradi slednjega smo se partnerji v projektu, LU Lendava, POU Čakovec, Amrita obk Pécs, UZOR Orehovica in Zveza Romov Slovenije odločili, da pripravimo za izobraževalno osebje v programih izobraževanja in poklicnega usposabljanja za odrasle, ki poučujejo pripadnike romske etnične manjšine in na tak način prispevamo k razvoju kompetenc za delo z odraslo romsko populacijo, tako pa na posreden način pripomoremo k večji uspešnosti odraslih Romov v programih formalnega in neformalnega izobraževanja ter poklicnega usposabljanja za odrasle.

V okviru projekta bo za lažje razumevanje položaja učečih se Romov učiteljem izdana zgodba Preprosto enostavno, čas je za spremembe, katere avtor je Sandi Horvat.

GEM, logo.jpg
uvodna_manifest_page-0001.jpg
Priročnik_END_page-0001.jpg
Zbornik_front_page-0001.jpg
final 2018_front (3).png
letak_GEM_pdf (1)_page-0001.jpg

Medijske objave

bottom of page