top of page

EKONOMSKI TEHNIK PTI

Program bodočim ekonomskim tehnikom omogoča, da razširjajo znanje vseh splošnoizobraževalnih predmetov, usvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi. Razvijejo sposobnosti za poslovno nastopanje, spoznajo uporabo računalnika in možnosti pridobivanja informacij, spoznajo računovodske evidence in organizacijo računovodskih služb, spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja in njeno obdelavo ter pravne osnove dela. Razvijajo podjetniško miselnost, natančnost in doslednost pri delu.

 

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK 
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

 

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od  nazivov srednje  poklicne izobrazbe:

 - trgovec, administrator ali

 - pridobil enakovredno  izobrazbo  po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 2 leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 - splošnoizobraževalne predmete,

 - obvezne strokovne module,

 - enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,

 - odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 - interesne dejavnosti,

 - praktično izobraževanju v podjetju  in

 - poklicno maturo.

 

Poklicna matura obsega:

 - pisni in ustni izpit iz slovenščine,

 - pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

 - pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

 - izdelek oziroma storitev z zagovorom.

ekonomski-tehnik-SSI.jpg

POTEK IZOBRAŽEVANJA

  • Izredno izobraževanje v programu Predšolska vzgoja poteka po individualnem organizacijskem modelu.

  • Predavanja potekajo od oktobra do junija v multimedijsko opremljenih učilnicah.

  • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.

  • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16.00 in 20.00 uro.

  • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, vsak predmet zaključijo z izpitom, ki ga morajo uspešno opraviti.

  • Predavanja niso obvezna, so pa priporočljiva.

  • Izpitne obveznosti je možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).

  • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.

  • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo, ki jim je na voljo na sedežu LU Lendava.

  • Z vsakim udeležencem ob vpisu izdelamo individualni osebni izobraževalni načrt.

 

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu: 02/578-91-94.

bottom of page