OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Program osnovne šole za odrasle je namenjena odraslim, ki nimajo dokončane osnovne šole, imajo pa izpolnjeno osnovnošolsko obveznost. Pouk poteka po predpisanem učnem načrtu, v dopoldanskem ali popoldanskem času, štirikrat tedensko. Šolanje je brezplačno. 

 

POGOJI  ZA VPIS 
 

V Program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki je starejši od 15 let in je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno dokončal osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako se lahko v program vpišejo tudi odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom ter si pridobili enakovreden izobrazbeni standard, a šolanja v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno končali. 

V program se lahko vpišejo tudi tisti odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda.  Ti se lahko vpišejo v osmi razred programa osnovne šole  za  odrasle.

 

Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, se praviloma vpišejo v prvi naslednji razred, ki ga še niso obiskovali. Tisti odrasli, ki se v prejšnjem izobraževanju v kakem razredu niso bili uspešni v več kot tretjini predmetov, se na predlog šole in s svojo odločitvijo vpišejo v razred, ki  ga niso uspešno končali.

OB VPISU JE POTREBNO PREDLOŽITI:

  • rojstni list,

  • potrdilo o državljanstvu in

  • spričevalo zadnjega razreda, ki ga je udeleženec obiskoval v času rednega osnovnošolskega izobraževanja.

KAJ VAM LAHKO PONUDIMO POLEG MOŽNOSTI BREZPLAČNEGA IZOBRAŽEVANJA?

  • Brezplačno svetovanje in informiranje.

  • Možnost učenja v Središču za samostojno učenje s pomočjo mentorja.

  • Uporabo primernega prostora za učenje z možnostjo uporabe IKT.

  • White Instagram Icon

Kontakt

© Copyright 2019 

Ljudska univerza Lendava

Tel: +386 (2) 578 91 92

Email: izobrazevanje@lulendava.si

Naslov

Kidričeva ulica 1

9220 Lendava