top of page

NAŠA ODLIČNA LOKALNA PONUDBA

las_png.png

Znesek, višina sredstev: 203.756,64 €

Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Znesek, višina sofinanciranja:147.431,11 €

Status - faza: V teku

Začetek: 01.01.2022

Predviden zaključek: 31. 12. 2022

Namen operacije je ustvariti pogoje in možnosti za krepitev lokalne ponudbe, ustvarjanje tržnih priložnosti in povečanje zaposlitvenih možnosti na območju LAS. Na ciljnem območju primanjkuje urejenih atraktivnih površin za trženje lokalnih produktov, ki bi sočasno po vzgledu mestnih tržnic predstavljalo tudi točke za srečevanje lokalnega prebivalstva in priložnost za predstavitev lokalne ponudbe obiskovalcem in turistom. Aktivne točke, ki bi prebivalcem ruralnega okolja omogočile zdravo in lokalno izbiro. Po drugi strani pa je potrebna krepitev povpraševanje po lokalnih izdelkih z osveščanje potrošnikov.

Epidemija Covid-19 je prinesla novo priložnost za razvoj in krepitev lokalne ponudbe. Naslednji korak je tesnejše povezovanje, povezana ponudba in promocija, skupni prodajni kanali ter razvoj ponudbe za obiskovalce. Poseben izziv je razvoj ekološke ponudbe, ki je dolgoročno ključna za razvoj zelene in zdrave regije oz. območja LAS. Rešitev: v lokalnih središčih ponudniki lažje dosežejo kupce, ki jim je pot do kmetije ali obrata oziroma doma ponudnika predolga. Vzpostavi se redna prodaja (npr. ob koncih tedna), ki pomeni tudi reden in ne le občasen vir prihodka. Ponudba na tržnicah se dopolnjuje in je zanimiva za širši krog kupcev. S tržnico omogočano bolj osebno nakupovanje in tudi nakupe zaradi sprostitve in druženja. Med ponudniki lažje prihaja do izmenjave izkušenj in dobrih praks. Ponudniki na tržnici se neposredno srečujejo s svojo konkurenco in s tem izboljšujejo in dopolnjujejo svojo ponudbo. Vzpostavlja se možnost mreženja ter skupnega nastopa na lokalnem trgu ali na drugih trgih. Neposreden stik s kupci omogoča večji razvoj tržnih niš ter odgovarja lažje na potrebe kupcev in prilagajanje ponudbe glede na povpraševanje. Kupci spoznavajo lokalno ponudbo in s kakovostjo ponudbe se krepi tudi zaupanje potrošnikov. Kupcem se omogoča vpogled v razvoj in predelavo ekoloških surovin v ekološke produkte v okviru TRS Renkovci na kraju samem. Razvoj atraktivne točke TRS v Renkovcih z ekološkimi produkti se dopolnjuje ponudba območja LAS ter bogati ponudbo območja izven urnika delovanja tržnic ter se navezuje na obstoječo ponudbo območja LAS.


Povezave:

  1. Spletna stran Evropske komisije

  2. Spletna stran Programa razvoja podeželja

  3. Spletna stran LASPDL2020

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-scaled.jpg
PRP-logo.png
logo--sl.jpg
bottom of page