top of page

Digital integration for equality - DIFE

Logo count me in, transparent-01.png

Trajanje projekta: 24 mesecev (1. 9. 2022-31. 8. 2024)

Partnerji projekta:

  • Inicijativa (Hrvaška)

  • Ljudska univerza Lendava (Slovenija)

  • Institut für Roma und Minderheiten e.V. (Nemčija)

  • Welcome Home International  (Belgija)

Splošni cilj projekta je razviti enoten, kakovosten ter brezplačen program e-tečajev za inkluzijo in vključevanje odraslih Romov in migrantov v širšo družbeno skupnost. Z oblikovanjem e-tečajev želimo okrepiti znanja in spretnosti pripadnikov romske in migrantske skupnosti, da bi olajšali njihovo socialno-ekonomsko vključevanje.

 

Projekt načrtuje vzpostavitev učne platforme, ki bo ponujala e-tečaje iz štirih ključnih področij, ki so bili prepoznani kot ključni za proces vključevanja priseljencev in Romov:

 

  1. Aktivno državljanstvo

  2. Vključevanje na trg dela

  3. Zdravstvo (in skrb za reproduktivno zdravje žensk)

  4. Digitalna pismenost

Dodana vrednost učne platforme je, da bo gradivo pripravljeno v angleščini in bo hkrati prevedeno tudi v romščino, arabščino in farsi, tar pomeni, da bodo učna gradiva dostopna tudi v maternem jeziku ciljnih skupin.

Naš napredek spremljajte na

bottom of page