l9eFNqGkjqVG.jpg
Logotip_Perec_2021_END_kvadrat_png-01.png
79a27e32956e5e71df26_62455013.jpg

Center za družine Perec predstavlja osrednji prostor v lokalnem okolju, ki je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih.

Stik:                                                                                                     

Ljudska univerza Lendava

Kidričeva ulica 1

9220 Lendava

Lokacija centra: Ulica heroja Mohorja 2, 9220 Lendava

Tel: +386 (2) 578 91 92

Email: izobrazevanje@lulendava.si

Vsebine Centra za družine Perec prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kakovostno življenje posameznic in posameznikov oziroma družin. S Centrom za družine Perec ponujamo družinam različnih oblik v vseh življenjskih obdobjih prostor, kjer se lahko člani ene družine in člani različnih družin med seboj družijo, s pomočjo različnih aktivnosti pa razvijajo in nadgrajujejo temeljne poklicne kompetence, ter s ponujeno podporo strokovnih delavcev centra, pridobijo relevantne informacije ob različnih problemskih situacijah v njihovem življenju, za lažje reševanje določenih težav.

Vsebinski sklopi:

Vizija Centra za družine Perec je postati podporni, svetovalni, izobraževalni in informativni center za vsakega posameznega družinskega člana s poudarkom na druženju in izmenjavi znanja, pozitivnih izkušenj, dobrih praks in temeljnih vrednot pozitivno naravnane vključujoče družbe.

V Centru za družine Perec so vedno dobrodošli vsi člani razširjene družine – otroci, starši, stari starši, pa tudi enostarševske družine, mladi in bodoči starši.

 

 

Dogodki

Delovni čas:
ponedeljek-petek: 12.00 - 17.00

Vsebine so financirane s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občine Lendava in so za uporabnike Družinskega centra Perec - BREZPLAČNE.

logolu.jpg
MDDSZ1.jpg