top of page

WinEU.rur

wineurur.png

Splošni cilj projekta winEU.rur je ustvariti mrežo majhnih podeželskih skupnosti za zaščito, promocijo in valorizacijo evropskih podeželskih krajin, ki spodbuja nove izkušnje trajnostnega turizma ter dejavnosti digitalnega in ekološkega prehoda, hkrati pa opredeljuje participativne strategije upravljanja, ki temeljijo na družbenih, kulturnih in zgodovinskih vrednotah.

 

Projekt "winEU.rur" ima za cilj spodbujanje participatornega upravljanja za evropske kulturno-zgodovinske vrednote tradicionalnih kmetijskih krajinskih območij. Partnerji se soočajo z izzivi, kot so staranje prebivalstva, zaostanek v razvoju in pomanjkanje delovnih mest. Skozi projekt bomo izmenjali primere dobre prakse, okrepili ozaveščenost o EU državljanstvu in pomenu ohranjanja kulturne dediščine, ter izboljšali pogoje za udejstvovanje na ruralnih območjih v EU.

 

Poseben poudarek projekta je namenjen promociji lokalnih izdelkov, turizmu in strategijam za ohranjanje vinorodnih pokrajin ter kulturne dediščine.

Posebni cilji projekta so:

SC1: Izmenjava najboljših praks, izkušenj, trendov in znanja ter ustvarjanje skupnih sinergij, ki vodijo v pametno, trajnostno in vključujočo rast tradicionalnih kmetijskih krajin, kot gonilne sile novih turističnih izkušenj, kjer ima upravljanje pri definiranju lokalnih razvojnih strategij ključno vlogo.

SC2: Spodbujati državljanstvo EU in sodelovanje v demokratičnem evropskem življenju ter k vrednotenju kulturne in naravne dediščine (materialne in nematerialne) njihovih podeželskih skupnosti in njihove skupne Evrope.

SC3: Spodbujanje evropskega državljanstva in izboljšanje pogojev za sodelovanje podeželskega prebivalstva EU, spodbujanje državljanske razprave o prihodnosti evropskih tradicionalnih kmetijskih krajin in upravljanja v iskanju rešitev za zagotovitev trajnosti in digitalnega prehoda razvoja podeželja.

 

SC4: Izboljšati medsebojno razumevanje, sožitje, solidarnost, sosedstvo in sodelovanje, spoznati večkulturno raznolikost EU in spodbujati priložnosti za družbeno in kulturno udejstvovanje, ki temelji na starodavnih etnografskih tradicijah, povezanih z obdelovanjem in žetvijo zemlje.

Poleg Slovenije so projektni partnerji še iz Španije, Italije, Portugalske, Hrvaške in Bolgarije. Vrednost projekta je 148.010 €, sofinancira pa ga Evropska unija, program CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT – mreže mest.

Joint IEs Report for website_SI_stran1_Stran_1.jpg
Joint IEs Report for website_EN_stran1_jpg_Stran_1.jpg
vabilo wineurur 07023 (1).webp
bottom of page