top of page

TEČAJ ZA UPRAVLJALCE VILIČARJA

Tečaj za voznika viličarja je namenjen osebam, ki se želijo usposobiti za varno in strokovno delo z viličarji. Slušatelji, ki uspešno zaključijo usposabljanje, pridobijo pravico upravljati različne tipe viličarjev in prejmejo potrdilo o usposobljenosti.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 

70 andragoških ur, ki so razdeljene na teoretični in praktični del  izobraževanja.

VSEBINA PROGRAMA: 

Teoretični del usposabljanja obsega:

  • cestnoprometne predpise,

  • varnost in zdravje pri delu,

  • notranji transport,

  • motoroznanstvo

  • vzdrževanje viličarjev.

Praktični del obsega vožnjo na delovnem stroju.

LOKACIJE IZVAJANJA USPOSABLJANJA:

Teoretični del usposabljanja poteka na sedežu Ljudske univerze Lendava, praktični del usposabljanja pa v različnih podjetjih.

ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA:

Usposabljanje poteka tri- do štirikrat tedensko. Brezposelni udeleženci programa so zavarovani za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v času usposabljanja.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:

Zaključeno vsaj osnovnošolsko izobraževanje, starost 18 let, vozniški izpit B kategorije ter zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju (na zdravniški pregled so udeleženci napoteni pred pričetkom usposabljanja).

POGOJI ZA DOKONČANJE:

Vsaj 80% prisotnost na usposabljanju in uspešno opravljen izpit.

viličarist1.jpg

INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu, na številki: 02/578-91-94.

bottom of page