top of page
kompetence_logotip2016.jpg

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2016 - 2019

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2016 - 2019

Ljudska univerza Murska Sobota je kot vodja konzorcija v katerem sodeluje z  Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje   in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, izbrana za Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc 2016 do 2019.

Izobraževalni programi ki smo jih  v okviru tega projekta pripravili za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, so v prvi vrsti namenjeni zaposlenim ter iskalcem zaposlitve, starim 45 let in več, s končano manj kot 4 letno srednjo solo.

Za vas oz. vaše podjetje je to priložnost, da brez finančnih vlaganj omogoči pridobivanje novih znanj tistim, ki so najmanj vključeni v izobraževanje in vseživljenjsko učenje, čeprav ga pogosto najbolj potrebujejo. Programi so namreč za vas BREZPLAČNI. 

Nas cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

KDO SE LAHKO VKLJUČI: Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.


Posameznik z učenjem ohrani svojo funkcionalnost v vsakodnevnem življenju in pri delu, zato mora svoje znanje ves čas posodabljati ter ohranjati svojo intelektualno kondicijo. Aktiven posameznik, ki je star 45 let je šele na polovici delovne dobe. Pomembno je, da v času hitrih sprememb obvlada svoje delo, a je hkrati sposoben tudi slediti vedno novim zahtevam, zna komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami v podjetju in zaradi samoiniciativnosti in podjetnosti dosega boljše rezultate. Za posameznika pa nova znanja lahko pomenijo napredek v karieri in osebni razvoj.


Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc cd 2016 do 2019«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje. znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.. prednostna os: 10. Znanje. spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost: prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem. neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje proznih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc: specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Urniki

2016

Računalniška pismenost za odrasle/ 1. skupina -21. 09. 2016

Računalniška pismenost za odrasle/2. skupina - 22. 09. 2016

Splošni tečaji tujega jezika (angleščina-začetni) -17. 10. 2016

Slovenščina kot drugi tuji jezik - 20. 10. 2016

Splošni tečaji tujega jezika (angleščina-nadaljevalni) - 24. 10. 2016

Splošni tečaj tujega jezika (ruščina) - 24. 10. 2016

UŽU - most do izobrazbe (frizerke) - 14. 11. 2016

Splošni tečaji tujega jezika (madžarščina – začetni) - 30. 11. 2016

Digitalni pripomoček pri delu in mobilnost - 19. 09. 2016

Računalniška pismenost za odrasle - 06. 12. 2016

Računalniška pismenost za odrasle - 08. 12. 2016

Priprave na izpit iz znanja angleščine na osnovni ravni -19. 12. 2016

2017

Priprave na izpit iz znanje angleščine na osnovni ravni - 05. 01. 2017

Računalniška pismenost za odrasle - 25. 01. 2017

Priprave na izpit iz znanja madžarščine na osnovni ravni- 01. 02. 2017

Začetna integracija priseljencev - 06. 02. 2017

Digitalni pripomoček pri delu in mobilnost - 02. 03. 2017

Priprave na izpit iz znanja nemščine na osnovni ravni - 13. 04. 2017

Zdrav življenjski slog – Zdrav in srečen delavec/1. skupina - 02. 06. 2017

Komunikacija med sodelavci in strankami - 08. 06. 2017

Zdrav življenjski slog – Zdrav in srečen delavec/ 2. skupina - 12. 06. 2017

Zdrav življenjski slog-zdrav in srečen delavec - 20. 06. 2017

»Prekmurska razgibanka« priprave na certificiranje izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način - 20. 06. 2017

RPO-Komunikacija med sodelavci in strankami - 19. 09. 2017

Nov jezik, nove možnosti-splošni tečaj tujega jezika (nemščina) - 25. 09. 2017

Splošni tečaj tujega jezika (angleščina – začetni) - 03. 10. 2017

Splošni tečaj tujega jezika (madžarščina-nadaljevalni) - 03. 10. 2017

Specifični tečaj tujega jezika (madžarščina-začetni) - 05. 10. 2017

Specifični tečaj tujega jezika (italijanščina) - 10. 10. 2017

Specifični tečaj tujega jezika (angleščina-nadaljevalni) - 16. 10. 2017

UŽU-MDM - 09. 11. 2017

Računalniška in digitalna pismenost-uporabnost mobilnih tehnologij - 12. 11. 2017

Program priprav-priprave na certificiranje e-citizen / 1. skupina - 27. 11. 2017

Priprave na certificiranje e-citizen / 2.skupina - 04. 12. 2017

 

 

 

2018

 

Priprave na izpit iz znanja madžarščine na osnovni ravni - 17. 01. 2018

Komunikacija med sodelavci in strankami - 30. 01. 2018

Slovenščina kot drugi in tuji jezik (nadaljevalni) - 30. 01. 2018

Začetna integracija priseljencev - 01. 02. 2018

Računalniška in digitalna pismenost – Uporabnost mobilnih tehnologij - 20. 02. 2018

Računalniška in digitalna pismenost - 10. 04. 2018

Računalniška in digitalna pismenost – Vseživljenjsko učenje skozi e-pripomočke - 04. 04. 2018

Priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni - 27. 08. 2018

LUMS_logotip_brez ozadja - vektorski-1.j
logolu.jpg
Logo JZKGR-1.jpg
LRF-RSNOP-logo-1024x372.jpg
65361613_gimnazija-franca-miklosica-ljut
MIZS obr.jpg
Logo_EKP_socialni_sklad_SLO-495x400.jpg
bottom of page