top of page

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018 - 2022

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018 - 2022

Ljudska univerza Murska Sobota je kot vodja konzorcija v katerem sodeluje z  Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje   in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, izbrana za Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc 2018 do 2022.

Izobraževalni programi ki smo jih  v okviru tega projekta pripravili za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, so v prvi vrsti namenjeni zaposlenim ter iskalcem zaposlitve, starim 45 let in več, s končano manj kot 4 letno srednjo solo.

Za vas oz. vaše podjetje je to priložnost, da brez finančnih vlaganj omogoči pridobivanje novih znanj tistim, ki so najmanj vključeni v izobraževanje in vseživljenjsko učenje, čeprav ga pogosto najbolj potrebujejo. Programi so namreč za vas BREZPLAČNI. 

Nas cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

KDO SE LAHKO VKLJUČI: Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.


Posameznik z učenjem ohrani svojo funkcionalnost v vsakodnevnem življenju in pri delu, zato mora svoje znanje ves čas posodabljati ter ohranjati svojo intelektualno kondicijo. Aktiven posameznik, ki je star 45 let je šele na polovici delovne dobe. Pomembno je, da v času hitrih sprememb obvlada svoje delo, a je hkrati sposoben tudi slediti vedno novim zahtevam, zna komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami v podjetju in zaradi samoiniciativnosti in podjetnosti dosega boljše rezultate. Za posameznika pa nova znanja lahko pomenijo napredek v karieri in osebni razvoj.

Podrobnejše informacije na spletni strani: www.tpk-pomurje.si


Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc cd 2018 do 2022«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje. znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.. prednostna os: 10. Znanje. spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost: prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem. neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje proznih moznosti ucenja, vkljucno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc: specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Kompetence_TPK-2018_2022_logotip_mali.jp
ESS_logo_png-01.png
LUMS_logotip_brez ozadja - vektorski-1.j
logolu.jpg
Logo JZKGR-1.jpg
LRF-RSNOP-logo-1024x372.jpg
65361613_gimnazija-franca-miklosica-ljut
MIZS obr.jpg
Logo_EKP_socialni_sklad_SLO-495x400.jpg
bottom of page