top of page

KOMPETENCE - 
Pridobivanje kompetenc 2016 - 2019

kompetence_logotip.jpg

NOVE PRILOŽNOSTI ZA NOVA ZNANJA!

PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016 – 2019

Ljudska univerza Murska Sobota je kot vodja konzorcija v katerem sodeluje z Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, izbrana za izvajalca operacije Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019.

Izobraževalni programi ki smo jih v okviru tega projekta pripravili za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, so namenjeni predvsem zaposlenim, starejšim od 45 let, s končano manj kot 4 letno srednjo šolo.

Za vaše podjetje je to priložnost, da brez finančnih vlaganj omogoči pridobivanje novih znanj tistim, ki so najmanj vključeni v izobraževanje in vseživljenjsko učenje, čeprav ga pogosto najbolj potrebujejo. Programi so namreč za vas BREZPLAČNI.

Zaposleni z učenjem ohrani svojo funkcionalnost v vsakodnevnem življenju in pri delu, zato mora svoje znanje ves čas posodabljati ter ohranjati svojo intelektualno kondicijo. Delavec, ki je star 45 let je šele na polovici delovne dobe. Pomembno je, da v času hitrih sprememb obvlada svoje delo, a je hkrati sposoben  tudi slediti vedno novim zahtevam, zna komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami v podjetju in zaradi samoiniciativnosti in podjetnosti dosega boljše rezultate. Za posameznega zaposlenega pa nova znanja lahko pomenijo napredek v karieri in osebni razvoj.

V okviru projekta ponujamo različne programe, ki jih glede na potrebe vaših zaposlenih in vašega podjetja, ustrezno vsebinsko in organizacijsko prilagodimo.

 

Operacijo delno financira  Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

LUMS_logotip_brez ozadja - vektorski-1.j
logolu.jpg
Logo JZKGR-1.jpg
LRF-RSNOP-logo-1024x372.jpg
65361613_gimnazija-franca-miklosica-ljut
MIZS obr.jpg
Logo_EKP_socialni_sklad_SLO-495x400.jpg
bottom of page