top of page
INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 
TER UGOTAVLJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA
2016 - 2022

Obveščamo vas, da je Ljudska univerza Murska Sobota, na podlagi Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 1. 8. 2016, kot vodja konzorcija v katerem sodeluje z  Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona, izbrana za izvajalca operacije Informiranje in svetovanje (po modelu ISIO) ter ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja 2016 do 2022.

 

Do 31. marca 2022 bomo tako s partnerji izvajali dejavnost informiranja in svetovanja ISIO ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki bodo namenjena predvsem zaposlenim (največ srednješolska izobrazba), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 

Operacija traja od  20. 6. 2016 do 31. 3. 2022. Na ravni konzorcija bomo izvedli skupno 1570 vključitev zaposlenih in manj izobraženih (največ srednješolska izobrazba) v svetovanje. Projekt se  financira v skupnem znesku 741.000,00 EUR (od tega sofinancira 592.800,00 EUR ali 80% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in  148.200,00 EUR ali 20%  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

 

Kontakt:

Alojz Sraka, vodja ISIO Svetovalnega središča 

Tel: 02 536 15 76

GSM: 031 637 243

email: svetovalno.sredisce@lums.si   

 

Sonja Feher, svetovalka v ISIO Svetovalnem središču 

Tel: 02 578 91 94

email: sonja@lulendava.si

EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

ESS_logo_png-01.webp
ISIO Svetovanje_logotip (1)-2.webp
bottom of page