top of page

SVETOVALNA DEJAVNOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH, KI SE IZVAJA KOT JAVNA SLUŽBA

S 1. 1. 2021 je bila vzpostavljena javna mreža v izobraževanju odraslih, katere sestavni del je tudi svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju. V javno mrežo je vključenih 34 javnih izobraževalnih organizacij, med njimi je tudi Ljudska univerza Lendava.

Svetovanje  nudimo pri:

  • vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,

  • vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi

        javnoveljavna izobrazba,

  • vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,

  • ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in   

       neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju, na podlagi dokumentacije, in  

       sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter      

  • samostojnem učenju.

 

Svetovalna dejavnost v IO se izvaja brezplačno in je namenjena vsem odraslim na območju UE Lendava, ki pred odločitvijo o vključitvi v izobraževanje, med samim izobraževanjem ter po izobraževanju potrebujejo svetovanje pred vključitvijo v izbrani izobraževalni program ali pa med samim potekom izobraževanja. Prav tako jim v okviru svetovanja nudimo tudi vse potrebne informacije, ki so relevantne za samo vključitev v program, pomagamo pa jim tudi pri pripravi portfolija za potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali pa jih zastopamo pri vključevanju v izobraževanje v drugih organizacijah, predvsem v formalne programe izobraževanja.

Svetovalno dejavnost izvajamo individualno ali skupinsko. Izvedeno je lahko osebno, po telefonu ali pa po elektronski pošti.

Zaupno in strokovno pomoč pri izbiri poti do novih znanj in zaposlitev lahko poiščete pri naslednjih svetovalkah:

Rahela Hojnik Kelenc, svetovalka na področju ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti

Tel: 02/578-91-90

Email: rahela.hojnik@lulendava.si

Dragica Smej, svetovalka za samostojno učenje;  

Tel: 02/578-91-98

Email: dragica.s@lulendava.si

Sonja Feher,  svetovalka za vključevanje v izobraževanje in učenje

Tel: 02/578-91-94

Email: sonja.feher@lulendava.si

Laura Kovač,  svetovalka za vključevanje v izobraževanje in učenje

Tel: 02/578-91-96

Email: laura.kovac@lulendava.si

Središča ISIO in SSU delujejo v okviru javne mreže za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Nosilci dejavnosti so javne organizacije za izobraževanje odraslih. Delovanje javne mreže financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Strokovno in razvojno podporo svetovalni dejavnosti v IO nudi Andragoški center Slovenije www.acs.si.

logolu.jpg
MIZS obr.jpg
bottom of page