top of page

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Lendava deluje že od leta 2000. V okviru slednjega vam ponujamo učni prostor, opremljen s sodobno učno tehnologijo, kjer lahko na sebi prilagojen način pridobivate, utrjujete ali nadgrajujete znanje. Poleg sodobne IKT so vam na voljo tudi različni učni materiali, pri izboru katerih vam pomagajo naši zaposleni ter usposobljeni mentorji, ki vam pomagajo pri učenju.

Učenje v našem središču je za udeležence brezplačno, prav tako lahko brezplačno uporabljajte vsa učna gradiva, ki so vam na voljo za učenje:

  • tujih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine in italijanščine),

  • računalništva (Word, Excell, Power point),

  • slovenščine ter

  • drugih vsebin, ki vas zanimajo (različne družboslovne in naravoslovne vede…).

Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem tistim, ki jim iz kakršnega koli razloga tradicionalno učenje in organizirano izobraževanje ne ustrezata ali pa želijo znanje pridobljeno v različnih oblikah organiziranega izobraževanja utrditi in nadgraditi.

Za obisk središča za samostojno učenje se lahko odločijo tudi iskalci zaposlitve, ki želijo razširiti področje iskanja zaposlitve, na razpolago pa imajo tudi gradiva, ki jim pomagajo pri pisanju prošenj za delo. Pri tem jim pomoč nudijo tudi naši referenti ali zaposleni.

Več o Središču za samostojno učenje si lahko preberete na spletni strani: www.portalssu.acs.si

sovica-leti.gif
bottom of page