top of page

PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE

Ljudska univerza Lendava je skupaj z vodilnim partnerjem RIS Rakičan na javnem razpisu MDDSZ Sofinanciranje programov socialne aktivacije bila izbrana za izvajanje programa Zaupaj si – Patja andi tute, ki je namenjen opolnomočenju pripadnic romske skupnosti.

Program socialne aktivacije je vključen v prednostno os Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine, prednostna naložba programa je aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj projekta pa se nanaša na opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

Program, ki smo ga prijavili, se sestoji iz 3 modulov v skupnem obsegu 288 ur, izvaja pa se 3x tedensko po 4 ure, kar pomeni, da smo z udeleženkami v stiku 6 mesecev. V času izvajanja programa želimo našim udeleženkam zagotoviti razvoj socialnih kompetenc, dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje težav na katere naletijo v vsakdanjem življenju, povečati njihovo socialno vključenost v lokalno okolje, dvigniti motivacijo ter jih opolnomočiti za vstop na trg dela in pridobivanje različnih znanj, ki jih potrebujejo pri delu.

Pri pripravi programa smo izhajali iz osebnih izkušenj, ki smo si jih pridobili pri delu s pripadniki romske skupnosti, v pripravo pa smo vključili tudi pripadnice romske skupnosti. Veseli smo, da smo v okviru projekta lahko omogočili zaposlitev še eni pripadnici romske skupnosti.

Projekt je financiran iz sredstev ESS (80%) in MDDSZ (20%).

SA1_edited.jpg
SA3_edited.jpg
SA2_edited.jpg
logolu.jpg
MDDSZ1.jpg
RISRakičan.png
Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan.jpg
bottom of page