top of page

Projekt »Roma Influencers«

Trajanje projekta: 1.10.2023 - 31.3.2025

Partnerji projekta:

  • Ljudska univerza Lendava (vodilni partner)

  • Razvojni center Murska Sobota (Slovenija)

  • Institut für Roma und Minderheiten e.V. (Nemčija)

  • Udruga za obrazovanje Roma - "UZOR" (Hrvaška)

Projekt »Roma Influencers« predstavlja skupno prizadevanje partnerjev iz treh držav (Slovenije, Nemčije in Hrvaške) za osvetlitev navdihujočih zgodb uspešnih Romov in Rominj. Projekt je sofinanciran iz programa Erasmus+ z namenom spodbujanja aktivne participacije mladih Romov v družbi.

Glavni cilj projekta je ustvarjanje in promocija pozitivnih zgodb o uspešnih Romih, ki bodo delovale kot močan vir navdiha za mlade Rome. Verjamemo, da je osvetlitev teh zgodb ključnega pomena za izboljšanje samopodobe in motivacije mladih posameznikov ter za spodbujanje njihovega pozitivnega prispevka družbi. S sodelovanjem želimo ne le izpostaviti dosežke in vlogo Romov v naši družbi, temveč tudi spodbuditi mlade k razmišljanju o lastnih ciljih in možnostih za aktivno sodelovanje v vseh družbenih procesih.

V ta namen bomo tekom projekta zbirali uspešne zgodbe Romov na različnih področjih življenja, ki bodo služile kot motivacijsko gradivo za mlade Rome oziroma kot orodje za spodbujanje razvoja osebnih virov moči in oblikovanje pozitivne samopodobe. Zgodbe bodo dostopne na vzpostavljenem spletnem portalu, ki bo namenjen predvsem mladim Romom. Slednjim bodo na voljo tudi različna motivacijska gradiva za spodbujanje razvoja osebnih potencialov. Tekom projekta bomo vključene Rome tudi opolnomočili in opremili s kompetencami, s katerimi bodo lahko delovali kot pozitivni vzorniki in vplivneži v svoji skupnosti.

bottom of page