top of page

Sweep

SELECT WASTE FOR THE EU ECO-SYSTEM PROTECTION - "SWEEP"

SELECT WASTE FOR THE EU ECO-SYSTEM PROTECTION - "SWEEP"


Erasmus+ Select Waste for the EU Eco-system ProtectionAkronim projekta: SWEEPTrajanje: 01.09.2018 – 31.08.2020Vodilni partner:  Asociatia Socio-Culturala “Sfantul Ioan Botezatorul” Berbesti (Romania)Preostali partnerji prihajajo iz Italije, Hrvaške, Turčije in Avstrije.


Cilj projekta SWEEP je zagotoviti varovanje okolja ter temelječ na tem spodbujanja ločevanja odpadkov pri odraslih, starejših od 50 let. V okviru projekta jih želimo pritegniti k usposabljanju, na katerem bodo uporabljali digitalna orodja povezana z recikliranjem/ponovno uporabo odpadkov. Za tovrstno učenje bomo v okviru projekta zagotovili možnost e-učenja, ki bo na voljo na digitalni projektni platformi.​Obenem želimo v okviru projekta ozaveščati lokalne skupnosti o pomenu varovanja okolja za vse občane, povečati dostop do informacij o sedanji evropski zakonodaji, ki temelji na krožnem gospodarstvu in inovativnih perspektivah do leta 2030. Hkrati projekt SWEEP pomeni tudi izmenjavo in kapitalizacijo dobrih praks ter inovativnih izkušenj v državah partnericah, hkrati pa to pomeni povečanje učinkovitosti evropskega sodelovanja.​Da bi udeležencem usposabljanj omogočili učinkovito pridobivanje znanja na področju ločevanja odpadkov, bo vzpostavljena interaktivna spletna platforma za učenje.V okviru projekta bomo razvili logični pristop k problemu, ki ga naslavljamo in primerjali različne sisteme ločenega zbiranja odpadkov v državah EU, hkrati s tem bomo ustvarili interaktivno učno platformo, na kateri bomo med drugim predstavili inovativne vsebine o recikliranju in ponovni uporabi trdih komunalnih odpadkov.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page