top of page
Search
  • lendavalu

TEMELJNE KOMPETENCE 2023–2029

Ljudska univerza Lendava, kot projektni partner, je  bila uspešna  na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje  za  izvajanje projekta Temeljne kompetence 2023–2029. V sodelovanju z vodjo konzorcija Ljudsko univerzo Murska Sobota ter ostalimi projektnimi partnerji Javni zavod knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje se bo projekt izvajal  do  30. 6. 2029.

 

Namen projekta: Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi. 


Cilj projekta: Pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih. 


Ciljna skupina: Odrasli, pri čemer bo posebna pozornost namenjena:

  • nižje izobraženim (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj);

  • aktivnim, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni),

  • tujcem ter

  • osebam na prestajanju zaporne kazni. 


V okviru projekta se bodo izvedli:

- programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU),

- javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik,

- javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev,

- javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle,

- javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle,

- neformalni izobraževalni programi za odrasle,

- programi za uporabo načel HACCP sistema,

- programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika,

- programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov,

- programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka.  

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija. http://www.evropskasredstva.si/
 


101 views0 comments

Comments


bottom of page