top of page
Search
  • lendavalu

Izšla je nova številka časopisa INFO ISIO

Updated: May 9, 2022

Časopis INFO ISIO je skupen časopis štirinajstih svetovalnih središč, ki pod vodstvom Andragoškega centra izide enkrat letno.

Svetovalna središča nudimo odraslim brezplačne in zaupno informiranje in svetovanje za potrebe vseživljenjskega učenja.

V časopisu vam nudimo aktualne informacije v zvezi z učenjem, izobraževanjem, pomočmi in vrednotenjem znanj za potrebe izobraževanja odraslih. Prav tako pa predstavljamo aktualne zakonske ureditve tega področja.
17 views0 comments
bottom of page