top of page
Search
  • lendavalu

Digit RoŽE 2023 (6 – 29 LET) – Digitalna vključenost romskih deklet in žensk

Ljudska univerza Lendava je v okviru konzorcija eden izmed izvajalcev/partnerjev BREZPLAČNIH delavnic na področju digitalne pismenosti za romska dekleta in mlajše ženske do 29 let.

Delavnice trajajo 22 pedagoških ur in so zasnovana z namenom krepitve digitalnih kompetenc romskih deklet in žensk od 6 do 29 let. Cilj delavnic je zagotoviti udeleženkam osnovna znanja, razumevanje in veščine, potrebne za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij, spodbujanje ustvarjalnosti ter varno in odgovorno ravnanje v digitalnem okolju.

Delavnice se osredotočajo na več ključnih področij digitalnih kompetenc, vključno z informacijsko in podatkovno pismenostjo. Udeleženke se bodo naučile osnov spletnega iskanja in filtriranja informacij ter razvijale kritično razmišljanje pri prepoznavanju zanesljivih virov. Poleg tega bodo pridobile znanja o komunikaciji in sodelovanju prek digitalnih kanalov, vključno z osnovami spletnega bontona. Poudarek delavnic je tudi na upravljanju digitalnih vsebin, kjer se bodo udeleženke seznanile z avtorskimi pravicami, licencami ter etičnimi smernicami pri ustvarjanju in deljenju digitalnih vsebin. Hkrati bodo pridobile znanje o varovanju osebnih podatkov, zasebnosti ter ukrepih za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v spletnem okolju.

Delavnice vključuje tudi sklop, ki se osredotoča na reševanje problemov in kreativno uporabo digitalnih tehnologij. Udeleženke bodo spoznale različna digitalna orodja in aplikacije ter se naučile uporabljati ustrezne tehnike za kreativno izražanje in ustvarjanje digitalnih vsebin. Skupaj s praktičnimi vajami, simulacijami in analizo rezultatov bodo delavnice udeleženkam omogočile postopno pridobivanje in izboljševanje digitalnih kompetenc.

Informacije na: 02 578 91 92 , Sven Sarjaš oz. sven.sarjas@lulendava.si .

PARTNERJI

  • ZIK Črnomelj

  • Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

  • CIK Trebnje

  • Ljudska univerza Lendava

  • Ljudska univerza Murska Sobota

  • RIC Novo Mesto


Twitter: @digitalSLO

Instagram: @digitalslo


Izvedbo projekta sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.
5 views0 comments

コメント


bottom of page