top of page
Search
  • lendavalu

ATENA - UČNA POMOČ OD 2018 DO 2022

Updated: Apr 26, 2022

V okviru projekta ATENA, se lahko vključite v brezplačno učno pomoč za udeležence izobraževanja odraslih.


Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi. Namenjena je udeležencem izobraževanja odraslih, ki so vpisani v srednješolske izobraževalne
programe za dvig izobrazbene ravni, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit. Učna pomoč se izvaja za posamezen predmet ali del učne snovi.Več informacij na spletni strani: www.atena-v.si.25 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page