top of page

NEW CHANCE FOR US

NEC4US_png-01.png

Erasmus + KA2 – Strategic partnerships – Innovation in Adult Education

Akronim projekta: NEC – New chance for Us

Trajanje: 1. 10. 2019 - 30. 3. 2021

Vodilni partner: Pučko otvoreno učilište Čakovec 

Preostali partnerji: Udruga za obrazovanje Roma Orehovica (Croatia), Ljudska univerza Lendava (Slovenia), Zveza za razvoj romske manjšine Preporod (Slovenia), NGO Kham (Macedonia) and Open Civic University “Vanco Prke” (Macedonia).

 

Projekt NEC povezuje partnerje iz treh držav Hrvaške, Slovenije in Makedonije,

ki se s svojimi rednimi dejavnostmi ukvarjajo s pripravo izobraževalnih programov in usposabljanjem za odrasle pripadnike romske etnične skupnosti.

 

Projekt bo omogočil povezovanje v mreže in vzpostavitev partnerstev za uskladitev in izboljšanje procesa socialne integracije pripadnikov romskih manjšin na mednarodni ravni. Projektni partnerji delujejo na območjih, kjer je veliko romske populacije

in se vedno znova srečujemo s težavami, ki se nenehno ponavljajo in jih je treba sistematično reševati.

 

Prizadevanja projektnih partnerjev so glede na dejstvo, da se zavedamo slabih življenjskih razmer romske populacije in težav, s katerimi se soočajo, omogočiti zadovoljstvo z lastnimi dosežki na več področjih življenja, predvsem pa zadovoljiti potrebo po znanju in izobraževanju, da bi omogočili kakovostno socialno vključenost, saj je naš cilj dvigniti stopnjo izobrazbe pripadnikov romske etnične skupine.

 

Projekt bo obravnaval: kako razviti kompetence in spretnosti učiteljev v sistemu izobraževanja odraslih in učiteljev v formalnem in neformalnem izobraževanju za delo z odraslim romskim prebivalstvom ter razviti programe, ki bodo prispevali k njihovi boljši pripravljenosti za delo z romsko narodno manjšino.

Link FB: www.facebook.com/nec.forus.5

Link spletna stran POU Čakovec: pou-cakovec.hr/en/cupid-classes/nec-new-chance-for-us/

Intelektualni rezultati


S klikom na spodnje povezave lahko prenesete intelektualne rezultate, ustvarjene v okviru projekta NEC4US.

 

Intelektualni rezultat 1
Program motivacijskih delavnic za socialno aktivacijo za pedagoge pri izobraževanju odraslih Romov
Prenesi

 

Intelektualni rezultat 2
Program motivacijskih delavnic za socialno aktivacijo Romov
Prenesi

 

Intelektualni rezultat 3
Program za socialno aktivacijo
Prenesi

bottom of page