top of page

Razvijanje digitalnih kompetenc
pri romskih učencih »DigiUp«

LOGOTIP DIGI UP_popravek_učencih_white_png-01.png

Erasmus+ : 2020-1-SI01-KA226-SCH-093610

Akronim projekta: DigiUp 

Trajanje: 01. 03. 2021 – 28. 02. 2023

Vodilni partner:  Ljudska univerza Lendava (Slovenija)

Preostali partnerji: Pučko otvoreno učilište Čakovec (Hrvaška), NGO Kham Delcevo (Severna Makedonija), Zveza Preporod (Slovenija) in UZOR- Udruga za obrazovanje Roma (Hrvaška).

Projekt DigiUp je rezultat sodelovanja partnerskih organizacij iz treh držav in sicer Slovenije, Hrvaške in Severne Makedonije. Projektna ideja je nastala v času prvega vala pandemije Covid-19, ko so se osnovne šole morale prilagoditi izrednim razmeram, ki so zahtevale, da se poučevanje iz učilnic preseli v digitalno okolje spletnih učilnic, na kar osnovne šole niso bile pripravljene. Izkazalo se je, da je to še posebej težavno za učence, ki prihajajo iz romske skupnosti, ki se v digitalnem okolju spletnih učilnic niso znašli, saj niso imeli znanja, kako dostopati do le-teh, kar je vodilo do tega, da so ves čas trajanja šolanja na daljavo bili neaktivni. Vse to je negativno vplivalo na njihov uspeh ob zaključku šolskega leta.

 

S projektom DigiUp bomo s pomočjo inovativnega programa usposabljanja, ki bo podprt s platfomo, na kateri bodo ustrezne vsebine in digitalni pripomočki za razvijanje digitalne kompetence pri romskih učencih, okrepili digitalne kompetence romskih pomočnikov ter drugih pedagoških profilov, ki na osnovnošolski ravni poučujejo romske učence ter jih opolnomočili za prenašanje njihovega ,,usvojenega digitalnega znanja na končne uporabnike, romske učence, upoštevajoč vse posebnosti poučevanja slednjih ter s pomočjo vsebin, ki bodo za romske učence dovolj privlačne in razumljive, da znanje, ki ga potrebujejo za enakovredno sodelovanje pri učenju na daljavo, potrebujejo.

bottom of page