top of page

OSNOVE POLAGANJA KERAMIČNIH OBLOG

Program je namenjen osebam, ki imajo končano osnovno šolo in si želijo pridobiti osnovna znanja za polaganje keramičnih oblog.

Program  usposablja za dela s področja gradbeništva, ki udeležencem omogočajo zaposlitev oziroma samozaposlitev.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 

160 andragoških ur, ki so razdeljene na teoretični in praktični del izobraževanja.

VSEBINA PROGRAMA: 

Teoretični del: 40 ur

  • Tehnična dokumentacija za polaganje keramičnih oblog.

  • Materiali, proizvodi in delovna sredstva za izvajanje, vzdrževanje in zaščito keramičnih oblog.

Praktični del: 120 ur

  • Polaganje keramičnih oblog sten, tal, stopnic.

LOKACIJE IZVAJANJA USPOSABLJANJA:

Teoretični del usposabljanja poteka na sedežu Ljudske univerze Lendava, praktični del usposabljanja pa v podjetju Varis d.d..

ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA:

Usposabljanje poteka tri- do štirikrat tedensko teoretični del usposabljanja ter vseh 5 dni v tednu praktični del usposabljanja. Udeleženci programa so zavarovani za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v času usposabljanja, prejmejo tudi zaščitno delovno obleko in osnovno orodje za delo.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:

Zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ter zdravniško potrdilo o ustreznem  zdravstvenem stanju (na zdravniški pregled so udeleženci napoteni pred pričetkom usposabljanja).

POGOJI ZA DOKONČANJE:

Vsaj 80% prisotnost na usposabljanju.

trenkwalder_wien_12-18683_PVDR.jpg
Keramicar-slika-2.jpg

INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu, na številki: 02/578-91-94.

bottom of page