REVEAL EUROPENA CULTURAL HERITAGE

Europe for Citizens (Town twinning) REVEAL EUROPENA CULTURAL HERITAGE

Akronim projekta: ENriCH

Trajanje projekta: 01.09.2018 – 31.12.2020

Vodilni partner: Občina Veszprém

Preostali partnerji prihajajo iz Slovenije Estonije, Avstrije in Francije.

Splošna cilja projekta sta prispevati k razumevanju Unije, njene zgodovine in raznolikosti kulturnih dediščin partnerskih držav s podporo kulture in razpravami med mladimi ter spodbujanje evropskega državljanstva z demokratično udeležbo na ravni unije. Različni vidiki kulturne dediščine na lokalni ravni in ravni EU pomagajo pri odkrivanju kulturnega in jezikovnega bogastva EU, pomembnosti in mejnikih evropske integracije. Vse to pa prispeva k višji stopnji strpne, spoštljive in večstranske identitete EU. Postopek oblikovanja politike Unije in spodbujanje priložnosti za družbeno in medkulturno sodelovanje ter prostovoljstvo na ravni Unije so specifični cilji projekta ENriCH, poudarek je predvsem na ozaveščanju mladih o prostovoljstvu: informacije o EVS in dolgoročnem prostovoljstvu v drugi državi EU. Vsak dogodek kulturne dediščine YouropEaN bo prinesel priporočila o temah dogodkov, prihodnji uporabi izbrane kulturne dediščine in potrebnih ukrepih na politični ravni. Vse to bo povzeto v končni publikaciji in preneseno odločevalcem.

  • White Instagram Icon

Kontakt

© Copyright 2019 

Ljudska univerza Lendava

Tel: +386 (2) 578 91 92

Email: izobrazevanje@lulendava.si

Naslov

Kidričeva ulica 1

9220 Lendava