top of page

REVEAL EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

Europe for Citizens (Town twinning) REVEAL EUROPENA CULTURAL HERITAGE

Akronim projekta: ENriCH

Trajanje projekta: 01.09.2018 – 31.12.2020

Vodilni partner: Občina Veszprém

Preostali partnerji prihajajo iz Slovenije Estonije, Avstrije in Francije.

Splošna cilja projekta sta prispevati k razumevanju Unije, njene zgodovine in raznolikosti kulturnih dediščin partnerskih držav s podporo kulture in razpravami med mladimi ter spodbujanje evropskega državljanstva z demokratično udeležbo na ravni unije. Različni vidiki kulturne dediščine na lokalni ravni in ravni EU pomagajo pri odkrivanju kulturnega in jezikovnega bogastva EU, pomembnosti in mejnikih evropske integracije. Vse to pa prispeva k višji stopnji strpne, spoštljive in večstranske identitete EU. Postopek oblikovanja politike Unije in spodbujanje priložnosti za družbeno in medkulturno sodelovanje ter prostovoljstvo na ravni Unije so specifični cilji projekta ENriCH, poudarek je predvsem na ozaveščanju mladih o prostovoljstvu: informacije o EVS in dolgoročnem prostovoljstvu v drugi državi EU. Vsak dogodek kulturne dediščine YouropEaN bo prinesel priporočila o temah dogodkov, prihodnji uporabi izbrane kulturne dediščine in potrebnih ukrepih na politični ravni. Vse to bo povzeto v končni publikaciji in preneseno odločevalcem.

logo_enrich.png
eu_flag_europe_for_citizens_sl-300x114 (

Projekt „Odkrijte svojo kulturno dediščino“ je financirala Evropska unija v okviru programa
„Evropa za državljane“

 

Sklop 2, ukrep 2.2: „Mrež mest“

V okviru tega projekta je bilo organiziranih 9 dogodkov :

Dogodek 1


Skupna Evropska Dediščina

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 40 državljanov, od katerih so 3 prihajali iz mesta Ptuj (Slovenija), 1 iz mesta Eisenstadt (Avstrija), 1 iz mesta Tartu (Estonija), 1 iz Španije, 5 z Malte, 29 udeležencev pa je bilo iz Veszpréma (Madžarska).

 ​

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Veszprému, Madžarska, od 18.09.2018. do 19.09.2018.

Kratek opis: Cilj otvoritvenega dogodka je bil predstaviti projekt, projektne partnerje in spodbuditi razpravo o pomenu in ohranjanju kulturne dediščine med udeleženci ter izmenjava izkušenj povezanih s projektom Evropska prestolnica kulture (ECoC). To je bila odlična priložnost, da si pridobimo več znanja o udejanjanju evropske kulturne dediščine, saj je otvoritveni dogodek potekal v ozadju dnevov evropske kulturne dediščine. Partnerji v projektu so s flashmobom ozaveščali državljane o različnih temah s področja kulture.

 

Dogodek 2


Multikulturnost kot dodana vrednost majhnih mest v Evropi

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 73 državljanov, od katerih jih je 7 prihajalo iz mesta Veszprém (Madžarska), 4 iz mesta Saint-Omer (Francija), 5 iz mesta Eisenstadt (Avstrija), 4 iz mesta Tartu (Estonija), 53 udeležencev pa je bilo iz gostujočega mesta Lendava (Slovenija).

 ​

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Lendavi, Slovenija, od 07.02.2019. do 08.02.2019.

Kratek opis: Lendava je bila prva gostiteljica projekta ENriCH (Reveal YouropEaN Cultural Heritage – Razkrijte svojo evropsko kulturno dediščino). Namen dogodka je bil preučiti in razpravljati o podobi kulturne dediščine ter v razpravo vključiti udeležence in goste na dogodku. Glavni cilj vsakega srečanja je bil boljše razumevanje mesta in njegove kulture, obenem pa smo z različnimi aktivnostmi skušali najti skupne evropske elemente v kulturni dediščini slednjega. V Lendavi je bila osrednja tema v okviru srečanja multikulturnost kot kulturna dediščina.  Čeprav je Lendava majhna, je multikulturna, saj v mestu živijo tri narodnosti: slovenska, madžarska in romska, obenem pa je v Lendavi ohranjena tudi judovska dediščina, četudi judovske manjšine v mestu več ni. Med dogodkom je bilo poudarjeno, da je multikulturnost in večjezičnost za prebivalce dodanna vrednost.

Dogodek 3


Nesnovna kulturna dediščina

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 88 državljanov, od katerih jih je 5 prihajalo iz mesta Veszprém (Madžarska), 3 iz mesta Saint-Omer (Francija), 4 iz mesta Lendava (Slovenija), 4 iz mesta Tartu (Estonija), 72 udeležencev pa je bilo domačinov iz Eisenstadta (Avstrija).

 ​

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Eisenstadtu, Avstrija, od 01.04.2019. do 02.04.2019.

Kratek opis: Poudarek 2. srečanja YouropEaN, ki ga je v Eisenstadtu (Avstrija) organizirala Fundacija Foster Europe, je bilo najti odgovor na vprašanje, kako lahko glasba ki je nematerialna kulturna dediščina, poveže različne narode. Celoten dogodek je zaznamovalo interaktivno srečanje udeležencev, in sicer projektnih partnerjev, učencev, glasbenikov in umetnikov iz Eisenstadta.

 

Dogodek 4


Evropska integracija

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 70 državljanov, od katerih jih je 7 prihajalo iz mesta Eisenstadt (Avstrija), 3 iz mesta Saint-Omer (Francija), 4 iz mesta Lendava (Slovenija), 4 iz mesta Tartu (Estonija), 1 udeleženec iz mesta Passau (Nemčija) ter 1 iz Slovaške, na dogodku pa je sodelovalo tudi 50 lokalnih udeležencev iz Veszpréma (Madžarska).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Veszprému, Madžarska, od 10.05.2019. do 11.05.2019.

Kratek opis: Temeljni cilj tretjega srečanja ENriCH je bil poglobiti znanje udeležencev o Evropski uniji, evropskih parlamentarnih volitvah in kulturni dediščini Veszpréma ter proučiti pomen kulture v evropskem povezovanju. Druga pomembna tema dogodka je bila povezanost lokalne in evropske identitete.

 

Dogodek 5


Ohranjanje grajene kulturne dediščine

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 41 državljanov, od katerih sta 2 prihajala iz mesta Eisenstadt (Avstrija), 4 iz mesta Veszprém (Madžarska), 4 iz mesta Lendava (Slovenija), 3 iz mesta Tartu (Estonija), 28 udeležencev pa je bilo domačinov iz Saint-Omera, Thérauanne (Francija).

 ​

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Saint-Omeru, Thérouanne, Francija, od 15.06.2019. do 16.06.2019.

Kratek opis: Saint-Omer s sosesko je prepreden z zgodovino in zgodovinskimi stavbami. Zaradi tega je poglavitno poslanstvo in vsakodnevna tema našega francoskega partnerja ohranjanje zgradb ter vkomponiranje novih zgradb v že obstoječo dediščino. Na srečanju so se udeleženci seznanili s temeljnimi značilnostmi mesta in razpravljali o razlikah in podobnostih kulturnih vidikov in navad partnerskih držav. Ena od delavnic je potekala med ogledom nedavno obnovljenih stavb, posebni poudarek pa je bil namenjen predstavitvi, kako so stavbe prispevale k nadgradnji mesta. To je bila odlična priložnost za razpravo o izzivih prenove in izboljšavah grajene kulturne dediščine.

Dogodek 6


Ekonomski vpliv kulture

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 43 državljanov, od katerih sta 2 prihajala iz mesta Eisenstadt (Avstrija), 4 iz mesta Veszprém (Madžarska), 4 iz mesta Lendava (Slovenija), 1 iz Nemčije in 2 iz Španije, na dogodku pa je participiralo tudi 30 domačinov iz Tartuja (Estonija).

 

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Tartuju, Estonija, od 19.07.2019. do 20.07.2019.

Kratek opis: Na srečanjih v okviru projekta ENriCH se je do tega trenutka razpravljalo o različnih vrstah kulturne dediščine, vendar je bil pregled z vidika ekonomskih vplivov povsem nova perspektiva. Tartu je evropska prestolnica kulture leta 2024 in mesto, ki vsako leto julija gosti Hanseatske dneve.  Prav zaradi navedenega je bilo na srečanju najbolj primerno razpravljati prav o tej temi.


S strokovnjaki s področja kulture je potekala delavnica po metodi world cafe, na kateri so se udeleženci dotaknili naslednjih tem:


1) Evropska prestolnica kulture: Kakšen je koncept in vpliv na ljudi?
2) Pomen zgodovinskih znamenitosti za mlade: Ali mlade zgodovinske znamenitosti sploh zanimajo?
3) Pametno mesto: Ali veste, kako pametno je vaše mesto v resnici?
4) Kulturni dogodki: Ali mlade zanimajo samo zabave?

Gostitelji so za udeležence organizirala ogled mesta, v ogled pa so vključili tudi virtualno resničnost. Prav to pa je pametni koncept / ideja, ki omogoča uporabnikom, da si sami ogledajo, kako so izgledali deli mesta v preteklosti. Za udeležence je to bila precej čudna izkušnja, a virtualna resničnost pomeni prihodnost.

 

Dogodek 7


Tradicionalna raba zemlje in kulturni vidiki slednjega

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 72 državljanov, od katerih jih je 5 prihajalo iz mesta Veszprém (Madžarska), 3 iz mesta Saint-Omer (Francija), 3 iz mesta Eisenstadt (Avstrija) in 4 iz mesta Tartu (Estonija), na dogodku pa je sodelovalo tudi 57 domačinov iz mesta Lendava (Slovenija).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Lendavi, Slovenija, od 06.09.2019. do 07.09.2019.

Kratek opis: Lendava je imela priložnost gostiti še eno srečanje in predstaviti nadaljnje zanimivosti udeležencem srečanja. Med aktivnostmi dogodka je bila zanimiva interaktivna igra odkrivanja mesta ter predstavitev domačinov, ki delajo kot prostovoljci.

 

Dogodek 8


Grajena dediščina v mestu treh rek

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 48 državljanov, od katerih jih je 5 prihajalo iz mesta Veszprém (Madžarska), 3 iz mesta Saint-Omer (Francija), 7 iz mesta Eisenstadt (Avstrija), 3 iz mesta Tartu (Estonija) in 4 iz mesta Lendava (Slovenija). Dogodka se je udeležilo tudi 26 domačinov iz Passaua (Nemčija).

 ​

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Passau, Nemčija, od 15.10.2019. do 16.10.2019.

Kratek opis: Mesto Passau sicer ni sodelovalo v aktivnostih projekta, je pa pobrateno mesto Veszpréma. Prav zaradi slednjega je ponudilo možnost za izvedbo zadnjega srečanja YouropEaN kulturne dediščine. V aktivnosti so se vključili dijaki Gimnazije Giselle. Entuziastični dijaki so prevzeli vlogo lokalnih turističnih vodnikov in udeležence popeljali skozi staro mestno jedro. Na krajšem izletu z ladjo so gostom pokazali zgodovinske znamenitosti mesta na križišču treh rek. Brezhiben flashmob v bližini sotočja rek, v katerem so mladi zapeli hvalnico EU, Odo radosti, je pritegnil pozornost domačinov. Na delavnicah so strokovnjaki iz mesta z mladimi razpravljali o strategiji Danusbe in izzivih stavbne dediščine mesta, predstavili pa so tudi možnosti koriščenja objektov, ki so del kulturne dediščine.

Dogodek 9


Rezultati, priporočila in raziskovanje mesta

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 63 državljanov, od katerih je 1 prihajal iz mesta Eisenstadt (Avstrija), 4 iz mesta Saint-Omer (Francija), 9 iz mesta Lendava (Slovenija), 6 iz mesta Tartu (Estonija), 8 iz mesta Passau (Nemčija), 1 iz Francije in 1 iz Italije, udeležilo pa se ga je tudi 33 domačinov iz Veszpréma (Madžarska).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Veszprému, Madžarska, od 06.03.2020. do 07.03.2020.

Kratek opis: Zaključna konferenca je projektnim partnerjem ponudila odlično priložnost, da predstavijo rezultate srečanj, ki so bili organizirani v njihovem domačem mestu, zemljevide, ki so jih ustvarili, obenem pa možnost, da so delilio svoje izkušnje, povezane z izvajanjem projekta z drugimi. Gosti zaključne konference so spoznali tudi vsebino zaključne publikacije (zaključna študija) in politična priporočila, ki se navezujejo na ohranjanje kulturne dediščine. Med izvajanjem projekta ENriCH so se pojavila konkretna priporočila za oblikovalce politike in druge interesente. Med interaktivnimi delavnicami so strokovnjaki in udeleženci razpravljali o možnostih prostovoljstva, Strategiji prostovoljstva Veszprém-Balaton European Capital of Culture 2023 in vlogi mladinskih samouprav. Udeleženci so razpravljali tudi o projektnih idejah, ki bi se lahko uresničile v prihodnosti. Sledilo je raziskovanje mesta: 5 mešanih skupin, v katerih so bili domačini in projektni partnerji, je iskalo odgovore na vprašanja, in sicer so s pomočjo brezplačnega zemljevida Veszprém "Act like a Veszprémer" v mestu morali najti 5 točk, na katerih so dobili odgovore na vprašanja.

Dvojezična zaključna študija - predstavitev projekta, partnerjev, projektnih dogodkov in rezultatov; seznam priporočil politiki: ENriCH_final_study_SLO_EN.pdf


Zemljevidi mest ENriCH (priloge h končni študiji):
ENriCH_map_Lendava_SLO
ENriCH_map_Lendava_HU

ENriCH_map_Lendava_EN

ENriCH_map_Lendava_GE


ENRICH_map_Eisenstadt_EN_GE.pdf

ENriCH_map_Veszprem_EN_2.pdf

ENriCH_map_Veszprem_HU.pdf

ENriCH_map_Tartu_EN.pdf

ENriCH_map_SaintOmer_EN.pdf

 

http://www.enrich.hu/si/

EU4C_ANGOL_BALRAZART.jpg
bottom of page