top of page

EmpowHERment LAB

Akronim projekta: EmpowHERment LAB

Trajanje: 01. 02. 2022

Vodilni partner:  Pučko otvoreno učilište Čakovec

Preostali partnerji: Ljudska univerza Lendava (Slovenija), organizacije iz Hrvaške, Španije, Nizozemske, Nemčije in Italije.

Projekt je predstavljen kot orodje, s katerim lahko partnerji izboljšajo kakovost svojega dela in operativne zmogljivosti, tako da se merijo v mednarodnem okolju, kar jim bo omogočilo sodelovanje pri oblikovanju in izmenjavi novih metod in pristopov glede na prednostne naloge in potrebe ciljnih skupin. Cilji projekta so:

 

  • Spodbujati motivacijo in razvoj novih interesov pri ženskah, ki jim grozi socialna izključenost (ekonomske, geografske, begunske težave, prva ciljna skupina), z uporabo novih tehnologij.

  • Spodbujanje novih izobraževalnih orodij in metodologij za izobraževalce in centre za izobraževanje odraslih, da bodo lahko posodobili svoje akademske programe.

  • Spodbujanje aktivno sodelovanje teh ciljnih skupin pri oblikovanju spretnosti, znanja in kompetenc.

  • Spodbujati zavestno in pravilno uporabo novih tehnologij za razvoj novih načinov učenja in organiziranja znanja.

  • Odpravljanje kulturnih ovir in izboljšanje občutljivosti žensk za ta sektor

 

-Predstaviti centrom za usposabljanje odraslih vidik spola, ki jim omogoča, da ponovno premislijo o svojem pristopu k usposabljanju in poiščejo priložnosti za bolj egalitaren sektor. Čeprav delo za vključevanje žensk v industrijo IKT ni bilo opravljeno prvič, želi biti projekt primer dobre prakse z vplivom na Evropsko unijo, ki se lahko prenese na druge države in institucije.

 

Izvajanje: Katere dejavnosti boste izvajali?

Konzorciji so se dogovorili, da bodo izvajali poti usposabljanja, prilagojene dejanskim potrebam žensk, ki želijo začeti ali delati v sektorju IKT. Tako želimo ženskam približati sektor IKT z oblikovanjem začetnega tabora, v katerega bomo vključili orodja za izdelavo spletne strani z WordPressom, inbound marketing, kibernetsko varnost, opolnomočenje, pisanje besedil, digitalno založništvo in tehnike ustvarjalnosti, da bi ustvarili bodočo spletno trenerko in podjetnico na področju IKT. Poleg tega želimo ustvariti priročnik veščin za podjetnice na področju IKT, ki bo namenjen trenerjem in izobraževalcem, da bodo lahko pridobili orodja in metodologije za spodbujanje sodelovanja žensk v digitalni industriji. Ustanovili bomo 6 evropskih vozlišč, kjer se bodo ženske lahko osebno srečale z digitalnimi orodji in se jih naučile uporabljati zaradi uporabe metodologij neformalnega izobraževanja. V vozliščih bomo organizirali petdnevne pospeševalne programe, tako da bodo ciljne skupine po pridobitvi potrebnega znanja lahko izvedle svojo idejo o poslovnem projektu in jo spremenile v resničnost.

 

Rezultati: Kakšne rezultate projekta in druge učinke pričakujete od svojega projekta?

Celotno partnerstvo se strinja, da bo izvedlo projekt, ki bo na podlagi popolnega sodelovanja, s pravično porazdelitvijo nalog in dejavnosti lahko prinesel koristne in kakovostne rezultate za iste organizacije, osebje, upravičence in deležnike. Vključevanje upravičencev v razvoj rezultatov jim bo omogočilo edinstveno izkušnjo usposabljanja, ki bo temeljila na vzajemnem učenju, izmenjavi ter metodologijah Design Thinking in Learning by Doing. Ustvarjeni rezultati bodo koristni za vse partnerje, saj bodo prispevali inovativne elemente v tradicionalne izobraževalne sisteme vsakega od njih, lahko se prilagodijo drugim ciljnim skupinam (mladi, visokošolski, šolski) in bodo vključevali močno transdisciplinarno razsežnost. Te vsebine bodo partnerjem zagotovile večjo prepoznavnost, kar bo povečalo njihov ugled na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, saj bodo lahko kratkoročno in srednjeročno postali merilo za druge evropske projekte. Koristi, ki bodo nastale pri vsakem partnerju, vsakem članu osebja in vsakem udeležencu, se bodo delile v njihovih prijateljskih, družinskih in službenih krogih, kar bo pomagalo spodbujati sodelovanje državljanov v evropskih projektih ter sodelovanje med različnimi sektorji in področji, kot so v tem primeru izobraževanje, vključevanje in tehnologija. Projekt bo tudi orodje za usklajevanje med izobraževanjem in podjetji, saj upamo, da bomo lahko ustvarili boljši odnos med tema dvema področjema, ki sta po našem mnenju ključna za izboljšanje kakovosti obeh sektorjev.

Logo1-01.png
bottom of page