top of page

E-odrasli

Logo2-01.png

Trajanje: 12 mesecev, od 1.3.2022

Vodilni partner:  Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar

Preostali partnerji: Hrvaška, Ljudska univerza Lendava (Slovenija)

V okviru projekta bomo s pomočjo fokusnih skupin iskali vrzeli na področju digitalne pismenosti pri starejših od 65 let ter pripravili tak program razvijanja digitalnih kompetenc, ki bo zadovoljeval njihove potrebe, predvsem pa jih naučili uporabljati različne aplikacije, ki so na voljo na področju zdravstva, javne uprave, bančništva ipd.

 

Cilj projekta je osmisliti, izvajati, spremljati ter vrednotiti učni načrt ter ga ponuditi osebam, starejšim od 65 let ter osebam starim od 45 do 64 let, da bi pridobili ali izboljšali svoje digitalne

kompetence, da bi postali aktivni državljani ter bili vključeni v digitalni svet. S projektom želimo na sistematičen način podpirati aktivno staranje, socialno vključenost in osebni razvoj z uporabo digitaliziranega učnega ekosistema ter nadgraditi možnosti vseživljenjskega učenja.

.

bottom of page