top of page

DRUŽABNIK/DRUŽABNICA ZA STAREJŠE OSEBE

Program je namenjen vsem, ki se želijo usposobiti za opravljanje vloge družabnika/ družabnice starejšim osebam. Zajema vsebine s področja družabništva starejšim osebam, ki ne potrebujejo zdravstvene in socialne oskrbe, ampak želijo izboljšati kakovost svojega življenja.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 

300 andragoških ur.

VSEBINA PROGRAMA: 

Razdeljena je na 3 module.

MODUL 1: ZNAČILNOSTI STAREJŠIH OSEB IN OKOLJA

• Značilnosti ciljne skupine starejših oseb in okolja.

• Biološke in socialne značilnosti starejših oseb.

• Osebnostne lastnosti in sposobnosti starejših oseb.

• Vloga in položaj starejših oseb.

• Medkulturni dialog.

• Spoznavanje lokalnega okolja.

• Ugotavljanje potreb starejših oseb.

 

MODUL 2: DRUŽABNIŠTVO ZA STAREJŠE OSEBE

• Komunikacija z uporabniki storitve družabništva in institucijami.

• Spoznavanje storitve družabništva.

• Besedna in nebesedna komunikacija, motnje in ovire pri komunikaciji.

• Obvladovanje stresa.

• Pomen vseživljenjskega učenja in kulturne dejavnosti.

• Vrste ročnih spretnosti.

• Vaje za urjenje spomina.

• Vrste potrebnih opravil zunaj doma, ekonomičnost pri vodenju opravil.

 

MODUL 3: DRUŽABNIK KOT (SOCIALNI) PODJETNIK

• Samostojno vodenje dejavnosti s področja družabništva.

• Računalniško opismenjevanje.

• Načrtovanje in organizacija vsakodnevnih opravil.

• Trženje storitve družabništva.

• Zakonodaja s področja socialnega podjetništva.

• Spoznavanje ustreznih institucij.

• Finančno vodenje podjetja.

LOKACIJE IZVAJANJA USPOSABLJANJA:

Usposabljanje poteka na sedežu Ljudske univerze Lendava.

ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA:

Usposabljanje poteka tri- do štirikrat tedensko.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:

Zaključena srednja strokovna ali splošna izobrazba. Pomembno je, da osebe, ki se odločijo za izobraževanje po programu, imajo psihofizične lastnosti, sposobnosti in spretnosti kot so komunikativnost, inovativnost, prilagodljivost, vztrajnost, samoiniciativnost.

POGOJI ZA DOKONČANJE:

Vsaj 80% prisotnost na usposabljanju in uspešno opravljena vmesna preverjanja

znanja.

38a09af9a4897d13118992f1adc7a0c9.jpeg

INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije so vam na voljo po elektronski pošti: sonja.f@lulendava.si ali po telefonu, na številki: 02/578-91-94.

bottom of page