top of page

Connected Through Mobility – CTM*

Trajanje:  42 mesecev, od 01. 01. 2021

Partnerji: Ljudska univerza Lendava (Slovenija), Hungary, Montenegro, Slovakia, Serbia, kosovo, Albania, Poland, Greece

Glavni cilj pilotnega projekta je uvesti programe mednarodne poklicne mobilnosti v štirih državah Zahodnega Balkana: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Kosovo. Medtem ko so imele države Programa E+ že vrsto let priložnost uporabiti mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za prenos izobraževalnih inovacij, krepitev odnosov s trgom dela in posodobitev sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, so balkanske države to priložnost dobile šele zdaj.

 

Partnerstvo je strukturirano tako, da bodo izkušeni partnerji iz EU usmerjali balkanske partnerje, kako dokončati celotne projektne cikle in predstaviti možnosti, ki jih ponujajo programi mobilnosti.

 

V okviru projekta bo 200 udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz 20 tokov potovalo v države programa E+, kjer se bodo udeležili enomesečnega poklicnega usposabljanja. Pri tem jim bo pomagalo 20 zaposlenih pri ponudnikih poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

32 diplomantov šol za poklicno izobraževanje in usposabljanje (8 tokov po 4 učence) se bo lahko udeležilo trimesečnih poklicnih mobilnosti in pridobilo delovne izkušnje v evropskih podjetjih takoj po zaključku izobraževanja 27 predstavnikov osebja ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja se bo udeležilo enotedenskih mobilnosti za spremljanje dela na Madžarskem, Poljskem ali v Sloveniji, na katerih bodo lahko opazovali, kako njihovi kolegi izvajajo različne izobraževalne naloge in uvajajo novosti v učne načrte v zelo sodobnih in inovativnih centrih poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Pred prvim krogom mobilnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja bodo izkušeni trenerji in vodje s Poljske in Madžarske odpotovali v vsako balkansko ciljno državo, kjer bodo izvedli celovito usposabljanje trenerjev ter predstavitvene seje in mojstrske tečaje o usposabljanju pred odhodom in upravljanju mobilnosti. To bo balkanskim partnerjem omogočilo samostojno izvajanje vseh dejavnosti v naslednjih krogih mobilnosti.

 

Organizirane bodo 3 konference o mobilnosti, ki bodo balkanskim partnerjem predstavile svet inovativnih zagonskih podjetij in s tem poskušale približati svet poklicnega izobraževanja in trga dela. Na njih bo sodelovalo 90 predstavnikov podjetij in ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Po zaključku vseh mobilnosti bo organizirana konferenca za 30 članov osebja ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na kateri bodo zbrani prispevki in povratne informacije za priročnik o upravljanju mobilnosti in usposabljanju pred odhodom. Vključeval bo najboljše prakse, navodila po korakih in nabor prilagojenih rešitev za izvajanje celotnega procesa mobilnosti. Vodnik bo eden od težjih rezultatov projekta, ki bo po prevodu v vse jezike ciljnih balkanskih držav široko razširjen, da se zagotovi, da bodo imeli balkanski ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja vse informacije, ki jih potrebujejo za prijavo in poznejše upravljanje projektov mobilnosti.

 

Ob koncu 42-mesečnega projekta bodo balkanski ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja seznanjeni z možnostmi, ki jih ponuja mobilnost. programi ponujajo sistemom poklicnega izobraževanja v njihovih državah, njihovim učencem in osebju, kje iskati informacije in pomoč, kako poiskati partnerje in kako upravljati celotne projekte ter posamezne projekte. korakih.

Logo3-01.png
bottom of page