Dobrodošli na

Ljudski univerzi Lendava

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, je javni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava (Uradni list R Slovenije št. 92/98), prvi vpis v sodni register pa je zabeležen 22.12.1959, in sicer je bil zavod za izobraževanje odraslih in mladine takrat vpisan vanj kot Delavska univerza Lendava. V 60-letih delovanja se je zavod preoblikoval v sodobno izobraževalno središče, ki nudi občanom občin na območju UE Lendava različne možnosti pridobivanja tako formalnih kot neformalnih znanj.

Ljudska univerza Lendava je bila ustanovljena z namenom, da zagotovi občanom možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja. V različne oblike izobraževanja se lahko vključujejo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in starejši, v tretjem življenjskem obdobju.

 

Naša dejavnost zajema bogato ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino v obliki zanimivih in privlačnih programov učenja in usposabljanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji. Vse oblike izobraževanja potekajo v prijetnem in sodobno opremljenem učnem okolju in ob pomoči prijaznih usposobljenih svetovalcev.

Svojo strokovnost in kakovost že vrsto let potrjujemo z vključenostjo in aktivnim sodelovanjem v lokalnih partnerskih, nacionalnih ter mednarodnih projektih na področju izobraževanja.

Rahela Hojnik Kelenc

direktorica

Zaposleni

Rahela Hojnik Kelenc

direktorica

Marta Đorđević

poslovna sekretarka

Sonja Feher

organizatorka izobraževanj odraslih

Nataša Horvat

strokovna sodelavka -

romska aktivatorka

Dragica Smej

strokovni sodelavec

Sven Sarjaš

strokovni sodelavec

  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 

Ljudska univerza Lendava

Kontakt

Tel: +386 (2) 578 91 92

Email: izobrazevanje@lulendava.si

Naslov

Kidričeva ulica 1

9220 Lendava