Search

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in LU Lendava podpisali sporazum o sodelovanju

Lendava, 29.11. 2021

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in Ljudska univerza Lendava sta danes v želji po uspešnem medsebojnem sodelovanju na področju skupnega izvajanja različnih projektov in sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja, znanosti in kulture ter v prepričanju, da bo tak sporazum pripomogel k dvigu izobrazbene ravni, usposobljenosti in znanja, boljšemu poznavanju kulture ter k družbenemu in gospodarskemu razvoju na narodnostno mešanem območju in širše, sklenili sporazum o sodelovanju na področju izvajanja projektov, izobraževanja, usposabljanja, znanosti in kulture.

Več..

10 views0 comments