To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Vsebine Centra za družine Perec prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kakovostno življenje posameznic in posameznikov oziroma družin. S Centrom za družine Perec ponujamo družinam različnih oblik v vseh življenjskih obdobjih prostor, kjer se lahko člani ene družine in člani različnih družin med seboj družijo, s pomočjo različnih aktivnosti pa razvijajo in nadgrajujejo temeljne poklicne kompetence, ter s ponujeno podporo strokovnih delavcev centra, pridobijo relevantne informacije ob različnih problemskih situacijah v njihovem življenju, za lažje reševanje določenih težav.

Vsebinski sklopi:

Vizija Centra za družine Perec je postati podporni, svetovalni, izobraževalni in informativni center za vsakega posameznega družinskega člana s poudarkom na druženju in izmenjavi znanja, pozitivnih izkušenj, dobrih praks in temeljnih vrednot pozitivno naravnane vključujoče družbe.

V Centru za družine Perec so vedno dobrodošli vsi člani razširjene družine – otroci, starši, stari starši, pa tudi enostarševske družine, mladi in bodoči starši.

 

 

Vsebine

logolu.jpg
MDDSZ1.jpg
Perec_logotip_color_transparent_png-01.p